Algemeen

1.1 Inname van de kleding houdt in dat men akkoord gaat met ondergenoemde voorwaarden.
1.2 Onder leverancier wordt verstaan: de eigenaar van de aangeboden kleding.
1.3 INS AND OUTS en de leverancier van kleding komen overeen dat de vermeldingen op het ontvangstbewijs (die krijgt u binnen 1 week per mail), zowel voor de inname als voor de verkoop van de kleding, als bewijs tussen de partijen geldt.
Indien u die niet ontvangen heeft zult u zelf contact met ons op moeten nemen, waarschijnlijk is er dan iets mis met het emailadres.

Verkoop/inname

2. Wij zijn volledig geautomatiseerd en u kunt als innameklant zelf inloggen op deze website door middel van uw klantnummer en wachtwoord zodat u uw verkoop kunt volgen. Deze krijgt u van de winkel na een kleding inname. Klantnummer zal altijd hetzelfde blijven en u kunt uw wachtwoord zelf opnieuw opvragen. U kunt via onze site ook uw persoonlijke gegevens zoals adres en emailadres veranderen.
2.1 De kleding wordt kosteloos 2 maanden door INS AND OUTS in de winkel aangeboden voor verkoop.
2.2 De verkoopprijs wordt door INS AND OUTS bepaald.
2.3 Bij verkoop van de kleding zal de leverancier de helft van de verkoopprijs ontvangen minus de BTW. Dit komt neer op 45%, Indien bij verkoop een hoger % staat heeft dit te maken dat het kledingstuk goedkoper verkocht is en de leverancier hetzelfde bedrag krijgt.
2.4 Ter bevordering van de verkoop mag Ins and Outs de kleding afprijzen tenzij anders is afgesproken.
2.5 Bij de inname van de kleding wordt bepaald of niet verkochte kleding na 8 weken naar de leverancier teruggaat of naar een goed doel.
Momenteel gaat de kleding naar de winkel Tante Pollewop in Tilburg en volledige winst gaat naar een schoolproject in Kenya! (www.elimumountelgon.nl)
2.6 De aangeboden kleding die Ins and Outs niet in de winkel hangt moet binnen 2 weken worden opgehaald anders gaat het automatisch naar bovenstaand goed doel.
2.7 Indien men nieuwe kleding wilt aanbieden (dus met een prijskaartje eraan)  gaan wij ervan uit dat dit een origineel merk is.  Indien dit niet zo is, is dit strafbaar en indien Ins and Outs hierdoor schade oploopt, zullen de kosten zijn voor de brenger van de kleding.

2.8 De inbrengklanten ontvangen automatisch onze nieuwsbrieven via de e-mail, hiervoor kan men zich ten allen tijde afmelden onderaan de nieuwsbrief.

Schade aan kleding

3.1 Indien na de inname een vlek of beschadiging geconstateerd wordt mag INS AND OUTS de kleding afprijzen, het inname bedrag wordt hierdoor ook lager.
3.2 Uiteraard zal INS AND OUTS uiterst zorgvuldig met uw kleding omgaan, indien er echter toch beschadiging aan uw kleding ontstaat tijdens de verkoopperiode of de kleding wordt ontvreemd kan INS AND OUTS hiervoor niet aansprakelijk zijn.
3.3 In geval van diefstal met sporen van inbraak, brand of waterschade zal de eigenaar van de kleding (leverancier) bij het verhalen van het verlies zich moeten wenden tot de eigen verzekeringsmaatschappij.

Uitbetaling verkochte kleding en niet verkochte kleding

4.1 Op het ontvangstbewijs staat een afreken/retourafspraak voor de uitbetaling en voor het ophalen van de niet verkochte kleding. Dit is altijd 2 maanden na de inname datum en deze datum kunt u ook terugvinden als u inlogt via onze website. U heeft dan 1 maand de tijd om de niet verkochte kleding op te halen.
Indien u niet binnen 1 maand na deze afrekenafspraak langskomt gaat de niet verkochte kleding automatisch naar een goed doel. Uitbetaling van de verkochte kleding is mogelijk vanaf het moment dat de kleding in de winkel hangt maar wel uiterlijk tot 3 maanden na de afrekenafspraak.
4.2 Uitbetaling onder 50 euro kan contant in de winkel. Een bedrag van boven de 50 euro zal in verband met de veiligheid via de bank worden overgemaakt.
4.3 De niet verkochte kleding wordt retour gegeven  tenzij anders met de leverancier afgesproken is.

Ins and Outs waarborgt de privacy van uw gegevens en informatie wordt nooit doorgegeven aan derden!